Thursday, May 19, 2005

Kerendahan hati

Sang Iblis menampakkan diri pada seorang rahib dengan menyamar sebagai malaikat bercahaya, dan berkata kepadanya: Aku malaikan Jibril dan aku dikirim untukmu. Tetapi sang rahib berkata kepadanya: Dengar, jangan-jangan engkau dikirim untuk orang lain. Aku pasti tidak patut menerima seorang malaikat yang dikirimkan padaku.

Segera iblis itu menghilang.


Desert Fathers
Stories of the spirit, Stories of the heart
Parables of the spiritual path from around the world
by Christina Feldman and Jack Kornfield